Teendők az utazás után (A kiutazó feladatai)

1. Költségelszámolás

Az utazó a kiküldetés költségeit legkésőbb a hazaérkezést követő két héten belül a Külföldi kiküldetési utasítás és költségelszámolás c. nyomtatványon köteles elszámolni.

Csak a Széchenyi István Egyetem nevére kiállított, KEF portálon keresztül megrendelt, az utazással közvetlenül felmerült költségek számlái számolhatók el.

Az elszámoláshoz szükséges – előírt módon felszerelt – költségelszámolást az utazó (vagy ügyintéző) a BJO munkatársához juttatja el, aki annak ellenőrzése után a Pénzügyi és Költségvetési Osztály, külföldi utazások elszámolásával foglalkozó ügyintézőjéhez továbbítja.

Amennyiben az engedélyezett kereten felüli költségek merültek fel az utazás során, azok az utalványozó engedélyével a munkaszámot terhelik (pl. vis major), illetve ennek hiányában a kereten kívül felmerült, vagy el nem számolható költségek (lsd. 1.1. pont) az utazót terhelik

„Külföldi kiküldetési költségelszámolás” nyomtatványt és „Külföldi kiküldetés napidíjának elszámolása” nyomtatványt egyidejűleg kérjük benyújtani.

A külföldi utazásról rövid írásos beszámolót kell készíteni, amit az elszámoláshoz mellékelni kell.

2. Személygépkocsi költségeinek elszámolása

A Gazdasági Igazgatóság által előírt rendben történik (mint a belföldi utazásokhoz szükséges dokumentumok leadásával). A kiküldetési rendelvényen (tanszéki titkárságon kérhető a formanyomtatvány) kell feltüntetni a gépkocsi és annak fogyasztási adatait is.

A kiküldetési rendelvényen csak az utazó saját, vagy házastársának tulajdonában lévő gépjármű üzemanyagfogyasztása számolható el. A dokumentumhoz csatolni kell:

  • Térképet az elszámolt távolságról (km-ről)
  • CASCO nyilatkozatot
  • a gépkocsi felelősségbiztosítási igazolás másolatát
  • a gépkocsi forgalmi engedélyének másolatát

Az üzemanyag árakat és a fogyasztást az APEH hivatalos adatai szerint kell meghatározni: http://apeh.hu/ (Üzemanyag-általány norma direkt link itt, az üzemanyag ár pedig ezen a linken található.). 
A futásteljesítményt (út hossza) igazolt km elszámolás alapján kell meghatározni (útvonaltervező, pl: http://maps.google.com ). 
Gépkocsi amortizáció nem számolható el.

3. Írásos beszámoló

A külföldi utazásról (legfeljebb 2 oldal terjedelmű) írásos beszámolót kell készíteni, amit az elszámoláshoz mellékelni kell.

Kancellári Hivatal Események

Munkaszüneti nap 2018. október 22.
Munkaszüneti nap 2018. október 23.
Elektronikus ZH nap 2018. október 24.
MÉK Ünnepi Szenátusi Ülés 2018. október 25. 10:00 - 11:00
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. október 26. 00:00 - 2018. október 27. 23:00