9/2020. számú rektori-kancellári körlevél

9/2020. számú rektori-kancellári körlevél

Egyetemi épületek hallgatók által történő látogatásainak feltételeiről


A Magyar Kormány által kiadott a védelmi intézkedésekről szóló 168/2020. (IV. 30.) Korm. rendeletének 7. § alapján lehetőségünk van a hallgatók egyetemi épületekbe való beengedésére, de az egyetemi kollégiumok zárva tartása és a vírushelyzetből adódó utazási nehézségek miatt erre csak korlátozott keretek között nyílik mód.

Május 6-tól az alábbi tevékenységek elvégzése érdekében engedélyezett a hallgatók egyetemi épületekbe való beengedése a megfelelő és aktuálisan hatályban lévő járványügyi előírások (pl. maszk, távolságtartás) betartása mellett:

 1. A tantárgyakhoz nem kapcsolódó projektmunkák (pl. hallgatói szervezetek, ipari együttműködések stb.).
 2. Szakdolgozattal és diplomamunkával kapcsolatos labortevékenység, a laborvezetővel előre egyeztetett feltételek mellett.
 3. Labor-jellegű tárgyak pótlása. Azon tantárgyak esetében, ahol a tanszék a veszélyhelyzet kihirdetésekor jelezte, hogy a tantárgyat távoktatási formában nem lehet elsajátítani, pótlására lehetőség nyílik. A laborgyakorlatok megszervezésének feltételei:
  • Laborgyakorlatokat csak hétköznap 10-16 óra között lehet szervezni.
  • Egy tantárgyból pótlandó méréseket úgy kell megszervezni, hogy a hallgató azokat lehetőség szerint egy napon teljesíteni tudja.
  • Minden hallgató számára legalább két napot kell megjelölni lehetőségként a laborgyakorlatok elvégzésére.
  • A laborgyakorlatok pótlásával kapcsolatos feltételeket, időpontokat a tantárgy Moodle lapján május 11-ig közzé kell tenni.

A vizsgáztatás rendjét jelen körlevél nem módosítja, a tárgyakból kiadott vizsgáztatási feltételek (7/2020. számú rektori-kancellári körlevél) továbbra is érvényben vannak.

 

Záró rendelkezések

A járványügyi helyzet változása esetén az Egyetem további körlevélben ad tájékoztatást. Kérjük, hogy az egyetemi kommunikációs felületeket kísérjék figyelemmel.
Jelen körlevél a kihirdetésének napját követő napon lép hatályba és visszavonásig érvényes.

 

G y ő r, 2020. május 5.

                                                                   

      Dr. Földesi Péter                             Dr. Filep Bálint                        

           rektor                                            kancellár                                 

Kancellári Hivatal Események

Záróvizsga jelentkezési időszak (Ápolás és betegellátás szak) 2021. április 12. 06:00 - 2021. április 26. 00:00
Finanszírozási forma módoítására jelentkezés 2021. április 19. 06:00 - 2021. április 24. 23:00
XXXV. OTDK - Műszaki Tudományi Szekció 2021. április 22. - 2021. április 24.
Levelező tagozat óráinak időpontja 2021. április 23. - 2021. április 24.
Záróvizsga jelentkezési időszak 2021. április 26. 06:00 - 2021. május 10. 00:00