9/2019. számú rektori-kancellári körlevél - Év végi elszámolási határidők

Intézményünkben az év végén a bérek és béren kívüli juttatások számfejtéséhez, valamint a számlák kifizetéséhez az alábbi határidők betartását kérem:

Előzetes létszámjelentések 2019. december 1-31. időszakra vonatkozóan, valamint a november hóra vonatkozó munkába járás elszámolás: 2019. december 12.


Kérem, különös figyelmet fordítsanak a még hátralévő szabadságok kiírására. Minden szabadságot  ki kell írni, szabadság átvitelére a következő évre nincs lehetőség (egyedüli kivétel a tartós betegség).

Karácsony és szilveszter között 2 munkanap van: 2019.12.30-31.

Ha a jelentések leadása után történik változás, pl. betegség miatt, azt kérjük haladéktalanul jelezzék e-mailben a Kancellári Hivatal felé (munkaugy@sze.hu)!

 

Béren kívüli juttatások (megbízási díjak, keresetkiegészítések stb.) leadása számfejtésre a Kancellári Hivatalhoz legkésőbb: 2019. december 5.

 

A negyedéves elszámolású keresetkiegészítések esetében – amennyiben a pénzügyi forrás elszámolási szabályai ezt lehetővé teszik – az október-november havi teljesítések külön elszámolhatók, így csak a december havi juttatás számfejtése kerül át 2020-ra.

 

Amennyiben a 2019. évre kötött megbízási szerződések egy részének elszámolása akadályba ütközik, kérem, hogy az utólagos elszámolásokat legkésőbb 2020. február 28-ig juttassák el a Kancellári Hivatalhoz.

 

Kötelezettségvállalás nyilvántartásba vétel: 2019. december 5.

(Azon szerződések,  megállapodások, megrendelések esetében, melyek kifizetése 2019. évben esedékes)

 

A számlák (utalványozott, felszerelt, kötelezettségvállalási nyilvántartási számmal ellátott) leadása a Pénzügyi Igazgatósághoz legkésőbb:       2019. december 6.

 

A kiküldetési rendelvények (utalványozott, felszerelt) leadása a Pénzügyi Igazgatósághoz legkésőbb 2019. december 6.

 

Az egyetemi alkalmazottak által megelőlegezett és minden további pénzügyileg rendezendő 2019. évi számla leadása a Pénzügyi Igazgatósághoz

legkésőbb 2020. január 31.

 

A 2019. évet érintő átkönyvelési bizonylatok leadása a Számviteli és Kontrolling Osztályra legkésőbb 2020. január 31.

 

 

 

Győr, 2019. november 18.

                                                                     Dr. Földesi Péter                             Dr. Filep Bálint                       

                                                                              rektor                                            kancellár                                  

Kancellári Hivatal Események

Záróvizsga jelentkezési időszak (Ápolás és betegellátás szak) 2021. április 12. 06:00 - 2021. április 26. 00:00
Finanszírozási forma módoítására jelentkezés 2021. április 19. 06:00 - 2021. április 24. 23:00
XXXV. OTDK - Műszaki Tudományi Szekció 2021. április 22. - 2021. április 24.
Levelező tagozat óráinak időpontja 2021. április 23. - 2021. április 24.
Záróvizsga jelentkezési időszak 2021. április 26. 06:00 - 2021. május 10. 00:00