5/2019. számú rektori-kancellári körlevél Leltározási ütemterv

A leltározási,- leltárkészítési szabályzatban előírtaknak megfelelően, valamint a 4/2013.(I.11.) Kormányrendelet 22.§-a alapján 2019. évre az alábbi leltározási ütemtervet adjuk ki a leltározás előkészítésével, végrehajtásával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatokra:

A leltározás az egyetem használatában, kezelésében lévő valamennyi eszközre és forrásra kiterjed, ezek részletezését, a leltározás módját a csatolt melléklet tartalmazza. 

A vagyontárgyak közül 2019. évben valamennyi eszköz, szellemi termék illetve készlet esetében, a meglévő állomány számbavételét mennyiségi felvétellel kell elvégezni az alábbiak szerint:

 • leltári számmal rendelkező vagyonelemek  leltározását  vonalkódok segítségével
 • bútorok , felszerelési tárgyak leltározását megszámlálással,
 • készletek leltározását rovancsolással /analitikus nyilvántartás összehasonlítása a valóságban található készletekkel/

A leltározási kötelezettség az egyetem minden szervezeti egységére kiterjed.

Az ütemterv szerint leltározott valamennyi eszköz és forrás értékelése a Gazdasági Igazgatóság Vagyonnyilvántartási Osztályának feladatát képezi.

 A leltározás fordulónapja:

 • ­ a mennyiségi   felvétellel  leltározandó vagyonelemeknél 2019. október 1.
 • ­ a mennyiségi felvétellel leltározandó távoktatásos jegyzeteknél 2019. június 30.
 • ­ egyeztetéssel történő leltározásnál 2019. december 31.

 

A leltározás kezdeti és befejezési időpontja:

 • ­ A mennyiségi felvétellel történő leltár kezdeti időpontja vagyonelemeknél: 2019. október 15.
 • ­ A mennyiségi leltárfelvétel befejezési időpontja vagyonelemeknél: 2019. november 25.
 • ­ A leltározási bizonylatok megküldésének határideje a GI Vagyonnyilvántartási Osztályhoz:  2019. december 2.
 • ­ a mennyiségi felvétel kezdeti időpontja távoktatásos jegyzetleltár esetén: 2019. július 08.
 • ­ a leltárfelvétel befejezési időpontja  távoktatásos jegyzetleltár esetén: 2019. július 12.

A mennyiségi felvétellel történő leltár feldolgozásának, kiértékelésének határideje a vagyonelemeknél: 2019. december 31.

Az egyeztetéssel történő leltározást a GI dolgozói végzik.

A szervezeti egységek vezetőinek feladata az irányításuk alatt álló egységeknél:

 • ­   a leltározás előkészítésével, végrehajtásával kapcsolatos feladatok meghatározása, ütemezése, (szabadságolások csak rendkívüli esetben engedélyezhetők)
 • ­   a leltárutasításban foglalt feladatok végrehajtásának biztosítása, megszervezése (személyi, tárgyi feltételek megteremtése)
 • ­   a leltározásban résztvevő személyek (leltározási csoport) kijelölése a leltározási utasításban foglaltaknak megfelelően
 • ­   idegen helyen tárolt eszközök meglétéről nyilatkozat megkérése, vagy a vagyonelem bekérése a leltár idejére
 • ­   a leltározási utasításban és ütemtervben foglaltak megismertetése a leltározási csoport tagjaival
 • ­   a leltáreltérések kivizsgálása,
 • ­   a leltárhiányokért való felelősség megállapítása;
 • ­   a felelősökkel szemben kártérítési eljárás kezdeményezése
 • ­   intézkedés az eltéréseket előidéző okok megszüntetésére.

 

A leltározásban résztvevő személyekre a javaslatot, illetve megbízását, külön ügyelve az összeférhetetlenségekre (a leltározó csoportvezető és leltárellenőr személye más és más legyen, a szervezeti egység vezetője nem lehet a csoport tagja stb.) egyben a leltározási körzet (hely) megnevezését a leltározási utasításban /melynek kiadása augusztus végén várható/ foglaltak szerint és határidőig kell megküldeni a GI titkárságára.

A leltározás  irányítására  Stevula Zoltánnét, a GI Számviteli és Kontrolling Osztály dolgozóját jelölöm ki.

Az ütemterv szerinti leltározási feladatok gyakorlati lebonyolításával kapcsolatos tennivalókat a leltározási utasítás ismerteti.

 

Győr, 2019. július 5.

                                                                                                   

         Dr. Földesi Péter                           Dr. Filep Bálint                    Papatyi Csaba

                   rektor                                    kancellár                     gazdasági igazgató

 

Melléklet2019. évben leltározandó eszközök és források

Kancellári Hivatal Események

Záróvizsga jelentkezési időszak (Ápolás és betegellátás szak) 2021. április 12. 06:00 - 2021. április 26. 00:00
Finanszírozási forma módoítására jelentkezés 2021. április 19. 06:00 - 2021. április 24. 23:00
XXXV. OTDK - Műszaki Tudományi Szekció 2021. április 22. - 2021. április 24.
Levelező tagozat óráinak időpontja 2021. április 23. - 2021. április 24.
Záróvizsga jelentkezési időszak 2021. április 26. 06:00 - 2021. május 10. 00:00