3/2020. számú rektori-kancellári körlevél A koronavírus magyarországi megjelenésével kapcsolatban

1.   A koronavírus magyarországi megjelenésével kapcsolatban az alábbiakra hívjuk fel a figyelmet:

Az általános, aktuális eljárásrend a Nemzeti Népegészségügyi Központ hivatalos honlapján a https://www.nnk.gov.hu/ oldalon elérhető. További tájékoztatás található a https://koronavirus.gov.hu/ címen.

A csatolt mellékletben (forrás: Országos Mentőszolgálat) rövid szemléletes tájékoztató olvasható, amely informatívan összefoglalja a betegség megelőzésével ill. felismerésével kapcsolatos tudnivalókat.


2. A járvány elterjedésének megelőzése érdekében a Széchenyi István Egyetemen az alábbi intézkedéseket rendeljük el, amely kiterjed az Egyetemmel közalkalmazotti, megbízási, illetve hallgatói jogviszonyban álló minden egyetemi polgárra.

 

2.1. Oktatás: A kötelező óralátogatások esetében – beleértve a gyakorlati órákat is –a 2019/2020-as tanév II. félév szorgalmi időszakának végéig a járványügyi helyzet miatti hallgatói távollétek külön orvosi igazolás nélkül is igazolt távollétnek minősülnek.

A tárgyi tanulmányi félévben a hallgatókat minden tantárgy keretében mentesíteni kell a zárthelyi dolgozatok megírása alól, kivéve a folyamatos számonkérésű tantárgyak esetében.

 

2.2. Utazások: 2020. május 31-ig minden hivatalos külföldi utazás, forrástól függetlenül törlésre kerül. Ezen időpontig további foglalások intézése sem lehetséges. A már lefoglalt utaknál a veszteségek minimalizálása érdekében kérjük, szíveskedjenek közreműködni az egyeztetésekben.

Amennyiben jelenleg hivatalos, vagy magáncélú külföldi utazáson vesz részt, hazaérkezést követően haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot közvetlen munkahelyi vezetőjével e-mailben vagy telefonon, és egyeztessék az otthoni munkavégzés lehetőségét a hazaérkezéstől számított 2 hétre vonatkozóan. Ebben az időszakban közvetlen munkahelyen történő munkavégzés nem lehetséges!

A korábban lefoglalt, 2020. május 31-ig megvalósítandó magáncélú utazások esetében,  hasonlóan az előzőekben leírtakhoz –egyeztessék az otthoni munkavégzés lehetőségét a hazaérkezéstől számított 2 hétre vonatkozóan, ebben az időszakban közvetlen munkahelyen történő munkavégzés nem lehetséges! Felhívjuk a figyelmet, hogy a továbbiakban magáncélú utazás foglalás csak jóváhagyott szabadság esetén intézhető.

Amennyiben a fenti esetekben a közvetlen munkahelyi vezető döntése alapján nincs lehetőség otthoni munkavégzésre, akkor a 2 hét távollét igazolt távollétnek minősül. A szervezeti egység vezetők a feladatok rugalmas szervezésével kötelesek biztosítani a szervezeti egység működését.

A hallgatók esetében ez a két hetes időtartam külön igazolás nélkül igazolt távollétnek tekintendő.

 

2.3. Külföldről érkező vendégek fogadása: 2020. május 31-ig külföldről érkező vendégek fogadása nem lehetséges, kérjük a tervezett látogatásokat későbbre átütemezni.

 

2.4. Rendezvények: A Széchenyi István Egyetem 2020. április 30-ig tervezett rendezvényeinek mindegyike későbbi időpontban kerül megtartásra. Ide értendő minden központilag, illetve szervezeti egység, valamint Hallgatói Önkormányzat és annak részönkormányzatai által szervezett program, ide értve, de nem kizárólag klubkoncertek, Állásbörze, Széchenyi Egyetemi Napok, konferenciák, Ünnepi Szenátusi Ülés. Kivételt képez ez alól a Tudományos Diákköri Konferencia, melynek megnyitó ünnepsége/plenáris ülése nem kerül megtartásra, de a szekció ülések az előírt ajánlások és óvintézkedések betartása mellett megtartásra kerülnek.

 

3. Záró rendelkezések: A járványügyi helyzet változása esetén további körlevélben adunk tájékoztatást. Kérjük, hogy az egyetemi kommunikációs felületeket kísérjék figyelemmel.

 

Győr, 2020. március 9.

                                                                   

      Dr. Földesi Péter                             Dr. Filep Bálint                         

           rektor                                            kancellár                                 

 

Kancellári Hivatal Események

Záróvizsga jelentkezési időszak (Ápolás és betegellátás szak) 2021. április 12. 06:00 - 2021. április 26. 00:00
Finanszírozási forma módoítására jelentkezés 2021. április 19. 06:00 - 2021. április 24. 23:00
XXXV. OTDK - Műszaki Tudományi Szekció 2021. április 22. - 2021. április 24.
Levelező tagozat óráinak időpontja 2021. április 23. - 2021. április 24.
Záróvizsga jelentkezési időszak 2021. április 26. 06:00 - 2021. május 10. 00:00