3/2019. számú rektori-kancellári körlevél Tájékoztatás SZÉP kártya juttatásról

2019. évtől jelentősen átalakult a béren kívüli juttatásokra vonatkozó adójogi szabályozás. A szakszervezeti előzetes egyeztetések alapján – figyelemmel a jogszabályi és költségvetési lehetőségeinkre – ezévben a SZÉP kártya juttatásra lesz mód, a vendéglátás alszámlára történő utalással (ez használható fel a legszélesebb körben: melegkonyhás vendéglátó helyeken, illetve belföldi szállásfoglalásra, gyógyfürdő- és strandbelépő vásárlásra).

A jogosultság szabályai – a korábbi elvekhez hasonlóan - a következők:

a) Általános szabályok:

Béren kívüli juttatásra a főállású közalkalmazotti jogviszonyban álló munkavállalók jogosultak. A további közalkalmazotti jogviszonyban állók nem tartoznak a jogosultak körébe.
A főállású, részmunkaidőben foglalkoztatottak esetében a juttatások arányosan járnak a következők szerint:

  • Azon munkatársak, akik legalább napi 6 órás jogviszonyban állnak, teljes értékben jogosultak juttatásra.
  • Akik legalább napi 4, de kevesebb, mint napi 6 órás foglalkoztatásban állnak, a juttatás értékének felére jogosultak.
  • Akik napi 4 óránál kevesebb munkaidőben dolgoznak, nem szereznek jogosultságot.

A tartósan távollévő munkavállalók közül a betegség, szülési szabadság, gyermekgondozás miatt távollévők, valamint a felmentési idejüket töltő munkatársak  az aktív dolgozókkal azonos feltételekkel jogosultak a béren kívüli juttatásokra. Az egyéb célból fizetésnélküli szabadságon lévők nem részesülnek fenti juttatásokban.
Mértéke: teljes munkaidős munkatársak évi 100.000 Ft értékben, részmunkaidősek a fenti  általános feltételek figyelembevételével arányosan jogosultak a juttatásra.

b) A juttatásra jogosultság további feltétele és a folyósítás időpontja:

2019. február 1-én és a folyósítás időpontjában is fennálló közalkalmazotti jogviszony esetében 2019. június 30-ig,

az évközben, 2019. október 1-ig belépő munkatársak esetében időarányos összeg kerül folyósításra legkésőbb évvégéig. A később belépő munkatársak 2019-ben nem jogosultak a juttatásra.

Munkavállalói teendők a juttatás érdekében:

a) Szerződéskötés a szolgáltatóval:

Az új jogszabályi környezetben a korábbi rendszerhez képest a legfontosabb változás, hogy 2019-től a munkavállalóknak kell szerződést kötni a szolgáltatóval, és a szerződés alapján létrehozott számlaszámot meg kell adni a munkáltatónak, amelyre utalni tudjuk a juttatást. Az utalások személyenként, számlánként történnek meg.

Három szolgáltató közül lehet választani:

Aki már korábban rendelkezett SZÉP-kártyával, részükre tavaly évvégén a szolgáltatója megnyitotta az új bankszámlákat, melyről értesítést küldtek. Kérjük győződjenek meg arról, hogy valóban létrejöttek-e a szerződések, és élnek a megadott bankszámlaszámok!

b) Nyilatkozat beküldése a KH Humánerőforrás Osztályhoz (nyomtatvány):  legkésőbb 2019. május 24. péntekig! 

c) SZÉP kártyák érvényességének ellenőrzése:

A korábban kibocsátott SZÉP kártyák érvényességét felhasználás előtt ellenőrizzék, a lejárt kártyákat térítésmentesen cseréli a szolgáltató. Ennek érdekében közvetlenül a szolgáltatóval kell felvenni a kapcsolatot. 


Egyéb tájékoztatás:

 

Tájékoztatjuk a munkatársakat, hogy a munkaügyi nyomtatványok az SAP rendszerrel kapcsolatos változások miatt módosításra kerültek. Kérjük mindenki a munkájához szükséges aktualizált nyomtatványokat töltse le a honlapról (https://kh.sze.hu/nyomtatvanyok – a letöltéshez belépés szükséges!), és a továbbiakban már csak azokat használja!

 

 

Győr, 2019. május 7.

                                                                   Dr. Földesi Péter                             Dr. Filep Bálint                        

                                                                          rektor                                            kancellár   

Kancellári Hivatal Események

WAKO utánpótlás Kick-box Európa-bajnokság 2019. augusztus 24. - 2019. szeptember 1.
Bejelentkezés a 2019/20-as tanév I. félévére 2019. augusztus 28. 06:00 - 2019. szeptember 7. 23:55
Szenátusi Ülés 2019. augusztus 29. 14:00 - 16:00
Tantárgyválasztási időszak 2019. szeptember 2. - 2019. szeptember 7.