10/2019. számú rektori-kancellári körlevél A megváltozott munkaképességű munkavállalók támogatása

Az intézményünkben dolgozó megváltozott munkaképességű munkavállalók részére  - a tavalyi évhez hasonlóan - egyszeri támogatás kerül folyósításra, a reprezentatív szakszervezettel, valamint az intézményi esélyegyenlőségi koordinátorral folytatott egyeztetések alapján.

 1. A juttatásra jogosultak köre(a megváltozott munkaképességű személyek ellátásáról szóló törvény elveivel összhangban):
  1. akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 60 % vagy kisebb mértékű,
  2. aki legalább 40 % egészségkárosodással rendelkezik, az erről szóló szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás, hatósági bizonyítvány, minősítés időbeli hatálya alatt,
  3. akinek a munkaképesség csökkenése 50-100 %, az erről szóló szakvélemény időbeli hatálya alatt, vagy
  4. aki fogyatékossági támogatásban vagy vakok személyi járadékában részesül.
 2. A jogosultságra vonatkozó irat, igazolás beküldési határideje a Kancellári Hivatalhoz: 2019. december 5.
 3. Az egyszeri támogatás jogcíme: egyösszegű többlet bérjuttatás
 4. A juttatás időpontja: 2019. december 15-ig.

Kérjük a juttatásra jogosult munkatársakat, hogy a fentiek szerint  jelezzék jogosultságukat a Kancellári Hivatal felé. A támogatással kapcsolatban további információ Váginé Varga Zsuzsától kérhető (e-mail: vagi.zsuzsa@sze.hu)

Ezúton tájékoztatjuk a munkatársakat, hogy az intézményi esélyegyenlőségi koordinátor Pécsi Gertrúd (elérhetőség: pgerti@sze.hu, tel: 96/503-621, ill. https://uni.sze.hu/specialis-igenyu-hallgatok linken).

Az intézkedés célja kifejezetten a megváltozott munkaképességű munkavállalók támogatása, segítése, az intézményi lehetőségek figyelembe vételével.

Kérjük a helyi vezetőket, bíztassák a munkatársakat, hogy amennyiben érintettek, jelezzék jogosultságukat a Kancellári Hivatal felé. A jogosultság nyilvántartása teljes adatvédelem mellett történik.

 

G y ő r, 2019. november 25.

                                                                     Dr. Földesi Péter                             Dr. Filep Bálint                       

                                                                              rektor                                            kancellár                                 

Kancellári Hivatal Események

Záróvizsga jelentkezési időszak (Ápolás és betegellátás szak) 2021. április 12. 06:00 - 2021. április 26. 00:00
Finanszírozási forma módoítására jelentkezés 2021. április 19. 06:00 - 2021. április 24. 23:00
XXXV. OTDK - Műszaki Tudományi Szekció 2021. április 22. - 2021. április 24.
Levelező tagozat óráinak időpontja 2021. április 23. - 2021. április 24.
Záróvizsga jelentkezési időszak 2021. április 26. 06:00 - 2021. május 10. 00:00