1/2019. számú rektori-kancellári körlevél - Munkaügyi tájékoztatás

1)      Közalkalmazotti átsorolások, bérrendezések

a) A 2019. január 1-i bérrendezések fő elvei:

 • Az oktatói/kutatói/tanári és a közalkalmazott bértáblák egyelőre nem változtak.
 • Az éves esedékes átsorolásokat úgy hajtjuk végre, hogy valós emelést jelent a bértábla szerinti  előrelépés.
 • A garantált bérminimum 195.000 Ft-ra emelkedett, az érintetteknél az alapbért ennek figyelembe vételével állapítjuk meg.
 • Egyeztetések folynak a nem oktatói (azon munkavállalók, akik nem kaptak jogszabályi előíráson alapuló illetményemelést a korábbi években) körben megvalósítható további bérrendezésre vonatkozóan, ennek eredményéről később adunk tájékoztatást.

b) A közalkalmazotti átsorolásokra vonatkozó értesítők elkészítése január folyamán megtörténik. 2019. január 1-től új integrált intézményirányítási rendszerre állunk át (SAP), a továbbiakban a HR feladatok ellátása is ebben történik, kiegészítve a Magyar Államkincstár KIRA rendszerével. Az átállás miatt minden munkaügyi adat migrálásra kerül az SAP rendszerbe. Kérjük segítsék munkánkat azzal, hogy ha bármi eltérést tapasztalnak a munkaügyi iratokon, adatokon, azt jelzik felénk a munkaugy@sze.hu címre.

 

2)      Év eleji nyilatkozatok

a) Családi adó- és járulékkedvezmény érvényesítéséhez:

Beküldési határidő: folyamatosan, de legkésőbb 2019. január 17. (csütörtök)

Adóazonosító jel hiányában (kivéve magzat) nyilatkozat nem adható! A Magyar Államkincstár kérése alapján a nyomtatványon szereplő kötelező adatokon túl a nyomtatvány hátoldalán kérjük a gyermekek további adatait is megadni: TAJ, születési hely, idő, anyja neve, lakcím.

b) Bérkompenzáció igényléséhez:

Feltételei nem változtak, ezért aki eddig nem volt rá jogosult, az várhatóan idén sem lesz.

Beküldési határidő: legkésőbb 2019. március 10. (de érdemes minél hamarabb beküldeni!

c) Első házasok kedvezményének érvényesítéséhez:

Jogosultság: ha legalább a házaspár egyik tagjának ez az első házassága.

Minden nyilatkozatot 2 példányban kell beküldeni a Bérgazdálkodási Osztályhoz. Kitöltés előtt kérjük alaposan tanulmányozzák át a kitöltési útmutatókat! Kérjük a határidők pontos betartását, mivel az összegyűjtött nyilatkozatokat a Magyar Államkincstár felé továbbítanunk kell.

 

3)      Éves adóelszámolások

Munkáltatói adómegállapítás a tavalyi évtől megszűnt, a bevallás teljesítésére két lehetőség áll rendelkezésre: önadózás, illetve a NAV által elkészített adóbevallási tervezet elfogadása. A tervezetről a www.nav.gov.hu honlapon lehet tájékozódni.

A bevallásokhoz az M30 igazolásokat 2019. január 31-ig minden dolgozó megkapja, várhatóan a bérjegyzékekhez hasonlóan elektronikusan kerülnek kiküldésre. Erre vonatkozóan később külön tájékoztatást adunk.

 

4)      Munkaköri leírások

a)  Minden közalkalmazott részére át kell adni a munkába lépést követően a munkaköri leírását, melyet a szervezeti és munkaköri változások függvényében időnként aktualizálni szükséges.
Kérjük, ahol még elmaradás van, azt mihamarabb pótolni szíveskedjenek!

b) A munkaköri leírás elkészítése és átadása a közvetlen felettes vezető feladata és felelőssége.

 • A munkaköri leírás 3 példányban készül, ebből egy példány a dolgozóé, egy példány a közvetlen felettes vezetőé, egy példányt pedig a Humánerőforrás Osztályhoz szükséges megküldeni, a személyi anyagba való lefűzés céljából.

 

5)      A 2019. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről (6/2018.(VIII.23.)PM rendelet)

 • augusztus 10. szombat  munkanap
 • augusztus 19. hétfő      pihenőnap
 • december 7. szombat    munkanap
 • december 24. kedd       pihenőnap
 • december 14. szombat  munkanap
 • december 27. péntek    pihenőnap

 

6)      Létszámjelentések, távollétek

a) Minden hónapban a tárgyhó 20-ig kérjük a Bérgazdálkodási Osztályhoz megküldeni az előzetes létszámjelentéseket, az addig rendelkezésre álló információk szerint. Amennyiben a létszámjelentés leadása után változás (pl. betegség) történik, azt kérjük haladéktalanul e-mailben jelezni a munkaugy@sze.hu címre.

 

7)      Szabadság megállapításához adatkérés

 

a) A szabadságok korrekt megállapítása érdekében szükséges, hogy adategyeztetés történjen a pótszabadságra jogosító adatokra vonatkozóan (ez eltérhet a családi adókedvezményre jogosító adatoktól, mindenképpen külön nyilatkozat szükséges).

b) A pótszabadságok mértéke:

 • 16 évesnél fiatalabb gyermekek után (egy gyermek: 2 nap, két gyermek: 4 nap, kettőnél több gyermek 7 nap, a pótszabadság fogyatékos gyermekenként 2 munkanappal nő)
 • A munkavállaló 5 munkanap pótszabadságra jogosult, ha megváltozott munkaképességű, fogyatékossági támogatásra vagy vakok személyi járadékára jogosult.

c) Kérjük, hogy a jogosult munkatársak a nyilatkozatokat és igazolásokat legkésőbb 2018. január 21-ig küldjék meg a Humánerőforrás Osztályra.

 

8)      Szabadságok tervezése, igénybe vétele:

 • A szabadságok ütemezésénél, tervezésénél kérem ügyeljenek arra, hogy a szabadságot tárgyévben ki kell adni a dolgozóknak úgy, hogy a projektekben történő részvételt is szem előtt kell tartani!
 • Fokozott figyelmet kérünk fordítani arra is, hogy szabadságos napra véletlenül se kerüljön munkába járás útiköltség térítése elszámolásra.

A projekt és egyéb munkafeladatok határidőben történő ellátása érdekében

 • az év során időarányosan elosztva, és
 • egy hónapon belül legfeljebb 10 munkanap igénybe vételével javasolt megtervezni!

A szabadságok megfelelő ütemezése és kiadása a helyi vezetők feladata és felelőssége.

 

9)      Béren kívüli juttatások

 

2019. évtől jelentősen átalakult a béren kívüli juttatásokra vonatkozó adójogi szabályozás. Ez alapján a 2018-ban havonta folyósított, éves szinten 96.000 Ft-ot kitevő pénzbeli béren kívüli juttatás megszűnik. A szakszervezeti előzetes egyeztetések alapján – figyelemmel a jogszabályi és költségvetési lehetőségeinkre – ezévben a SZÉP kártya juttatásra lesz mód (OTP), a vendéglátás alszámlára történő utalással (ez használható fel a legszélesebb körben, mind melegkonyhás vendéglátó helyen, mind belföldi szállásfoglalásra).

A juttatás mértéke, és a jogosultság szabályai – a korábbi rendszerhez hasonlóan - a következők:

Általános szabályok:


Béren kívüli juttatásra a főállású közalkalmazotti jogviszonyban álló munkavállalók jogosultak. A további közalkalmazotti jogviszonyban állók nem tartoznak a jogosultak körébe.


A főállású, részmunkaidőben foglalkoztatottak esetében a juttatások arányosan járnak a következők szerint:

(a)    Azon munkatársak, akik legalább napi 6 órás jogviszonyban állnak, teljes értékben jogosultak juttatásra.

(b)    Akik legalább napi 4, de kevesebb, mint napi 6 órás foglalkoztatásban állnak, a juttatás értékének felére jogosultak.

(c)    Akik napi 4 óránál kevesebb munkaidőben dolgoznak, nem szereznek jogosultságot.

 

A tartósan távollévő munkavállalók közül a betegség, szülési szabadság, gyermekgondozás miatt távollévők, valamint a felmentési idejüket töltő munkatársak  az aktív dolgozókkal azonos feltételekkel jogosultak a béren kívüli juttatásokra. Az egyéb célból fizetésnélküli szabadságon lévők nem részesülnek fenti juttatásokban.

 • Teljes munkaidős munkatársak évi 100.000 Ft értékben, részmunkaidősek a fenti  általános feltételek figyelembevételével jogosultak a juttatásra.

A juttatásra jogosultság további feltétele és a folyósítás időpontja:

2019. febru8*9ár 1-én és a folyósítás időpontjában is fennálló közalkalmazotti jogviszony esetében 2019. június 30-ig, az évközben, 2019. október 1-ig belépő munkatársak esetében időarányos összeg kerül folyósításra legkésőbb évvégéig. A később belépő munkatársak 2019-ben nem jogosultak a juttatásra.

Igénylés és ügyintézés: külön körlevélben lesz róla tájékoztatás, egyelőre teendő nincs!

 

10)  Nyugdíjasok munkavállalása, járulékkötelezettsége

 

a)      a közalkalmazotti jogviszonyban történő foglalkoztatás esetén (csak oktató/kutató/tanár munkakörökben lehetséges) nem változott, hogy szüneteltetni kell a nyugdíj folyósítását, a foglalkoztatott továbbra is fizeti a nyugdíjjárulékot általános szabályok szerint

b)      a megbízási szerződéssel foglalkoztatott nyugdíjasok jövedelme továbbra is nyugdíjjárulék köteles marad

c)       a Munka törvénykönyve szerint munkaviszonyban foglalkoztatott nyugdíjasok (nálunk nincs ilyen) nem fizetnek nyugdíjjárulékot

d)      a 0,5 %-os nyugdíj növelésre csak azon jövedelmek után van lehetőség, amely után fizettek nyugdíjjárulékot.

 

Győr, 2019. január 7.

                                                                    

      Dr. Földesi Péter                             Dr. Filep Bálint                        

            rektor                                         kancellár      

                           

Mellékletek:

Kancellári Hivatal Események

WAKO utánpótlás Kick-box Európa-bajnokság 2019. augusztus 24. - 2019. szeptember 1.
Bejelentkezés a 2019/20-as tanév I. félévére 2019. augusztus 28. 06:00 - 2019. szeptember 7. 23:55
Szenátusi Ülés 2019. augusztus 29. 14:00 - 16:00
Tantárgyválasztási időszak 2019. szeptember 2. - 2019. szeptember 7.