1/2016. számú kancellári körlevél - Munkaügyi tájékoztatás

Közalkalmazotti átsorolások, bérrendezések

  • A közalkalmazotti esedékes kötelező átsorolásokat végrehajtjuk, az erről szóló értesítők elkészítése folyamatban van.
  • Az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi CCVI. törvény, valamint a 395/2015.(XII.12.) Korm. rendelet alapján változik az oktatói, kutatói, tanári munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak bérezése. Fő szabály szerint a garantált illetmény 15 %-kal emelkedik. Ha a közalkalmazott illetményében a garantált illetmény felett munkáltatói illetménykiegészítés is volt, akkor ez a mérték csökken, tehát nem minden közalkalmazottnál eredményez valós 15 %-os béremelkedést.
  • A fenntartó Emberi Erőforrások Minisztériuma a nem oktató/kutató/tanár közalkalmazottak esetében 150.000 Ft-os illetményminimumot irányozott elő 2016. évre, amelyet az intézmények saját bevételből gazdálkodnak ki. Ez az intézkedés intézményünkben 115 főt érint, éves többlet forrásigénye mintegy 32 millió Ft.

Év eleji nyilatkozatok: 

  • Családi adó- és járulékkedvezmény érvényesítéséhez:

Beküldési határidő: 2016. január 18. (hétfő)

Kérjük a gyermekek adatait (TAJ, születési hely, idő, anyja neve, lakcím) az adóazonosító jel megléte esetén is tüntessék fel a nyomtatványon! (Ezt a Magyar Államkincstár kéri)

 • Bérkompenzáció igényléséhez:

Beküldési határidő: legkésőbb 2016. március 15. (de érdemes minél hamarabb beküldeni!)

 • Első házasok kedvezményének érvényesítéséhez:

Jogosultság: ha legalább a házaspár egyik tagjának ez az első házassága.

Minden nyilatkozatot 2 példányban kell beküldeni a Bér- és Munkaügyi Osztályhoz. Kitöltés előtt kérjük alaposan tanulmányozzák át a kitöltési útmutatókat! Kérjük a határidők pontos betartását, mivel az összegyűjtött nyilatkozatokat a Magyar Államkincstár felé továbbítanunk kell.

Munkaügyi nyomtatványok:

 • A Kancellári Hivatal honlapján megtalálható korábbi munkaügyi nyomtatványok továbbra is használhatóak. Néhány nyomtatványnál kisebb változtatások vannak, kérem minden esetben a legfrissebb verzióval dolgozzanak. A nyomtatványok és a fenti nyilatkozatok letölthetők a http://kh.sze.hu címről kiindulva, bejelentkezés után.
 • A Megbízási szerződés nyomtatványon fontos kiegészítést kellett tennünk. Az Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 16. §. (4) bekezdés előírásai miatt a biztosított bejelentés szabályai változtak, minden biztosított esetén a személyes és szerződéses adatokon túl az iskolai végzettségre vonatkozó adatokat is jelenteni kell. Kérem a továbbiakban fokozottan ügyeljenek arra, hogy az összes adat kitöltésre kerüljön, enélkül nem tudunk kifizetést teljesíteni.

A tavalyi évben elkészített szerződések esetén kérjük a szerződés mellé csatolni az új nyomtatvány második oldalát kitöltve, az új szabályok miatt!

Létszámjelentések:

Minden hónapban a tárgyhó 20-ig kérjük a Bér- és Munkaügyi Osztályhoz megküldeni az előzetes létszámjelentéseket, az addig rendelkezésre álló információk szerint. Amennyiben a létszámjelentés leadása után változás (pl. betegség) történik, azt kérjük haladéktalanul e-mailben jelezni a munkaugy@sze.hu címre.

2016. évi munkanap áthelyezések (18/2015.(VI.29.) NGM rendelet:

 • március 5. szombat munkanap
 • március 14. hétfő pihenőnap
 • október 15. szombat munkanap
 • október 31. hétfő pihenőnap

Erzsébet kártya juttatás

A 2016. évben a korábbi Erzsébet utalványt egy korszerűbb formára váltjuk, a továbbiakban Erzsébet kártyára utaljuk havonta a béren kívüli juttatást. A juttatás mértéke, és a jogosultság szabályai nem változnak, melyek a következők:

Általános szabályok:

 • Béren kívüli juttatásra a főállású közalkalmazotti jogviszonyban álló munkavállalók jogosultak. A további közalkalmazotti jogviszonyban állók nem tartoznak a jogosultak körébe.
 • A főállású, részmunkaidőben foglalkoztatottak esetében a juttatások arányosan járnak a következők szerint:

Azon munkatársak, akik legalább napi 6 órás jogviszonyban állnak, teljes értékben jogosultak juttatásra.

Akik legalább napi 4, de kevesebb, mint napi 6 órás foglalkoztatásban állnak, a juttatás értékének felére jogosultak.

Akik napi 4 óránál kevesebb munkaidőben dolgoznak, nem szereznek jogosultságot.

A tartósan távollévő munkavállalók közül a betegség, szülési szabadság, gyermekgondozás miatt távollévők, valamint a felmentési idejüket töltő munkatársak  az aktív dolgozókkal azonos feltételekkel jogosultak a béren kívüli juttatásokra. Az egyéb célból fizetésnélküli szabadságon lévők nem részesülnek fenti juttatásokban.

Azok a munkatársak, akik projekt, vagy más külön pénzügyi forrás terhére kerültek alkalmazásra, csak akkor válnak a béren kívüli juttatásokra jogosulttá, ha erre az anyagi fedezet az elkülönült forrásból rendelkezésre áll, melyről a projektvezető igazolását kérjük.

 • Teljes munkaidős munkatársak havi 8.000 Ft értékben, részmunkaidősek a fenti  általános feltételek figyelembevételével jogosultak a juttatásra.
 • A havi juttatásra jogosultság feltétele, hogy a közalkalmazotti jogviszony teljes tárgyhónapban fennálljon. A hóközi új belépő munkatársak a következő hónaptól válnak jogosulttá.
 • Az elfogadóhelyek listáját a kibocsátó a honlapján teszi közzé. (www.erzsebetutalvanyplusz.hu)
 • A juttatásra való jogosultság minden esetben a tárgyhót követően, utólag kerül megállapításra, és a bérekhez igazodva a tárgyhót követő 5-ig utaljuk a kártyákra.

Az „ Erzsébet utalvány plusz” kártyával kapcsolatos tudnivalók a kártya melletti tájékoztatóban olvashatóak, kérjük tanulmányozza át alaposan az útmutatót, és az első használat előtt aktiválja kártyáját!

Mellékletek bejelentkezést követően itt elérhetőek! 

 Győr, 2016. január 12.

Dr. Földesi Péter    Dr. Filep Bálint  
rektor kancellár

                     

Kancellári Hivatal Események

WAKO utánpótlás Kick-box Európa-bajnokság 2019. augusztus 24. - 2019. szeptember 1.
Bejelentkezés a 2019/20-as tanév I. félévére 2019. augusztus 28. 06:00 - 2019. szeptember 7. 23:55
Szenátusi Ülés 2019. augusztus 29. 14:00 - 16:00
Tantárgyválasztási időszak 2019. szeptember 2. - 2019. szeptember 7.